Mezi naše nejčastěji prováděné práce patří pravidelné kontroly a čištění spalinových cest od spotřebičů na pevná, kapalná i plynná paliva, rekonstrukce nadstřešních částí, frézování a následné vložkování komínů a samozřejmě výstavba nových komínových systémů. U pravidelných kontrol a čištění, které provádíme na váš požadavek také o víkendech, získáte za velmi dostupnou cenu prohlídku celé spalinové cesty, její vyčištění vč. výběru sazí. Podle mých osobních zkušeností to né všichni kominíci dělají a to i přesto, že jde o jednu z nejdůležitějších věcí. Následně vše vyhodnotíme a zdokumentujeme ve vystavené Zprávě o provedené kontrole a čištění podle platné Vyhlášky č.34/2016. Originál této Zprávy obdržíte ihned!

Našim zákazníkům u těchto pravidelných prohlídek neúčtujeme žádnou dopravu. V případě výstavby, nebo rekonstrukce komínů je doprava počítána individuálně a její cena odráží pracnost celého úkonu, vzdálenost k místu pracoviště, míru nebezpečnosti při výstavbě, dopravu materiálu, popř. svoz odpadu.

Nabízíme prodej celých systémů i jednotlivých doplňků např. komínových dvířek, kouřovodů, redukcí, zděří, stříšek apod… Zároveň poskytujeme poradenství v oboru.

Při výkonu naší práce vždy respektujeme vaše soukromí, snažíme se maximálně zabezpečit čistotu u vás v domě, ale také dodržet domluvený termín a přijít přesně na čas. Pokud to konstrukční řešení dovoluje, jdeme při pravidelných kontrolách vždy AŽ NA KOMÍN! Musíme mít 100% jistotu, že je vše v pořádku.

Naším prvořadým cílem je vaše spokojenost. Nechceme vás ztratit, ale vracet se k vám.

Nejlépe náš postoj vystihuje motto Henryho Forda…

Kvalita znamená dělat věci správně, i když se nikdo nedívá.

Certifikace: Živnostenský list, popř. výuční list v oboru kominictví, předkládáme na vyžádání. Nejlepší referencí na nás je námi odvedená práce. To ostatně mohou potvrdit více jak dvě stovky spokojených zákazníků nejen z Karlovarského kraje.