Výstavbu, ale především rekonstrukci stávajících zděných komínů by měla rovněž provádět odborně způsobilá osoba. V tomto případě tedy zedník. Jelikož jsme současně držitelem i této živnosti, garantujeme vám správné technologické postupy, výběr vhodných materiálů pro vaše konkrétní požadavky i podmínky a samozřejmě 100% kvalitu.

Nejčastější volby zákazníků při rekonstrukci:

  • Vložkování komínu
  • Oprava nadstřešní části, její opětovné vyzdění
  • Zhotovení nové krycí desky vč. protidešťové zábrany
  • Zvýšení účinné výšky komínu

Nejčastější volby zákazníků při výstavbě:

  • Systémový komín dle typu spotřebiče a druhu paliva

Jsme připraveni navrhnout nejlepší řešení vašeho konkrétního požadavku a následně po fyzické prohlídce v místě realizace stanovit také cenu za výstavbu, nebo rekonstrukci komínu.