Komíny lze rozdělit podle třech základních parametrů:

1. Podle tlaku:

 • PODTLAKOVÝ KOMÍN (N1, N2)
 • PŘETLAKOVÝ KOMÍN (P1,P2)
 • VYSOCE PŘETLAKOVÝ KOMÍN (H1,H2)

2. Podle způsobu výroby a montáže:

 • SYSTÉMOVÝ KOMÍN
 • INDIVIDUÁLNÍ KOMÍN
 • DODATEČNĚ VYVLOŽKOVANÝ KOMÍN

3. Podle konstrukčního uspořádání:

 • JEDNOVRSTVÝ KOMÍN
 • VÍCEVRSTVÝ KOMÍN

Podle druhu materiálu ze kterého je postaveny:

 • KERAMICKÉ
 • BETONOVÉ
 • KOVOVÉ
 • PLASTOVÉ
 • OSTATNÍ

Podle druhu paliva jehož spaliny odvádějí:

 • PEVNÁ, TUHÁ
 • PLYNNÁ
 • KAPALNÁ

Podle počtu připojených spotřebičů:

 • SAMOSTATNÉ
 • SPOLEČNÉ
  1. pro JEDNO PODLAŽÍ
  2. pro VÍCE PODLAŽÍ

Podle uspořádání komínových průduchů:

 • PRŮBĚŽNÉ
 • PODLAŽNÍ

Podle počtu komínových průduchů:

 • JEDNOTLIVÉ
 • SDRUŽENÉ
  1. JEDNOŘADÉ
  2. VÍCEŘADÉ