ZPRÁVA o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Čištění spalinové cesty lze u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW provádět svépomocí, ovšem i po tomto svépomocném čištění je zapotřebí provést její kontrolu odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Jak často se má spalinová cesta kontrolovat a čistit uvádí níže uvedená tabulka.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

Zdroj: Ministerstvo vnitra, Vyhláška č.34/2016

ZPRÁVA o REVIZI spalinové cesty

V tomto bodě se často chybuje a je zapotřebí rozlišit mezi kontrolou spalinové cesty a REVIZÍ. Kontrola spalinové cesty se provádí v pravidelných intervalech, jak jsme si popsali o pár řádků výše.

Revize je nutná a provádí se pouze v těchto konkrétních šesti případech:

  1. Před uvedením nové spalinové cesty do provozu (novostavby), nebo po jakékoli stavební úpravě komína.
  2. Před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty.
  3. Při změně druhu paliva.
  4. Při změně spotřebiče až na vyjímky.
  5. Po komínovém požáru.
  6. Při poškození spalinové cesty, nebo pouze při podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Nevyhazujte tedy zbytečně peníze komínem za něco, co možná ani nepotřebujete.

Revizi provádí výhradně osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem. Revizním technikem se držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví stane až po uplynutí 5-tileté praxe a po úspěšném složení zkoušek!

Pokud jste tedy neřešili jeden ze šesti výše uvedených bodů a jde vám o kontrolu, pravidelnou údržbu spalinové cesty, jakožto i o ochranu svého zdraví a majetku a v neposlední řadě o řádné krytí v případě pojistné události, požadujte od kominíka pouze a výhradně ZPRÁVU o provedení čištění a kontrole spalinové cesty dle již zmiňované Vyhlášky č.34/2016 nikoli REVIZI!

Ke stažení

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.