Zanedbání péče o komín může přijít draho

Hasiči a pojišťovny na začátku nové topné sezóny upozorňují, že mnoho českých domácností stále podceňuje údržbu kotlů a komínů. Často tak riskují vznik požáru s možnými tragickými důsledky. Zanedbání péče o komín může mít za následek požár i otravu oxidem uhelnatým a toxiny z plynových spotřebičů. Pojišťovny také mohou odmítnout výplatu pojistného plnění.

Požárů způsobených zanedbáním údržby komínů přibývá. Hasiči loni likvidovali 1052 požárů, které vznikly od komína. Bylo jich o pětinu více než v roce 2015.

U devíti stovek loňských požárů se vzňaly saze v kouřovodu, dalšími příčinami ohně byly nevhodná konstrukce komína nebo zazděný trám. Škody přesáhly 52 miliónů korun. Zranění utrpělo 30 osob a jeden člověk zahynul.

Udržovat spalinové cesty funkční a bezpečné je povinností každého majitele nemovitosti. Komín je třeba prověřovat a čistit pravidelně. Podle nové legislativy by měl být každý komín vyčištěn minimálně jednou za rok, pokud lidé topí pevnými palivy, třikrát do roka.

Lidé si čištění mohou provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty kominíkem
Nicole Zaoralová, mluvčí hasičů

Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje lidem, pokud jsou toho schopni, aby si čištění provedli i sami. „Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem,“ zdůrazňuje mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

Za opomíjení údržby spalinových cest hrozí vlastníkovi domu – fyzické osobě – pokuta až 10 tisíc korun, v případě firem a podnikatelů pak může být až desetinásobně vyšší.

Kromě rizika požáru z usazených sazí v komíně zvyšuje špatně průchodný komín rovněž riziko otravy oxidem uhelnatým a jinými toxiny, protože nejsou správně odváděny vzhůru, ale hromadí se v prostoru.

Pravidelné revize komínu proto není radno podceňovat. „Pokud profesionální kominík objeví problém, je připraven vám také navrhnout řešení a pomůže vám předcházet nebezpečí požáru ve vašem domě, a tedy i vzniku pojistné události. Výsledkem prohlídky je pak zpráva o kontrole, kterou bude vyžadovat pojišťovna v případě požáru. Tato zpráva by měla obsahovat veškeré náležitosti dané vyhláškou,“ říká Monika Bartlová z České asociace pojišťoven.

Odbornost kominíka si lze snadnost ověřit na webu Společenstva kominíků ČR, popřípadě na webu hasičů. Snazší je objednat si návštěvu kominíka po skončení topné sezóny na jaře, kdy mají na kontroly i čištění obvykle více času.

Dojde-li k požáru od komína, pojišťovna vždy zkoumá příčinnou souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popřípadě jejím rozsahem.

„Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu, tedy pronajímatel,“ upozorňuje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Pozor na falešné kominíky

V posledních letech se vzhledem k zaneprázdněnosti profesionálních kominíků objevují i jejich falešní kolegové, kteří nemají řádné oprávnění.

Pokud nepoctivec v černém řemesle provede revizi, nemusí to u pojišťoven nutně znamenat riziko kráceného plnění v případě škod.

„Pokud se pojištěný řádně staral o svůj majetek a splnil všechny náležitosti dané zákonem, pojišťovna by neměla přistoupit ke krácení nebo odmítnutí pojistného plnění. Nesmí se však prokázat úmysl pojištěného využít pro revizi falešného kominíka,“ potvrzuje Bartlová.
Co dělat, když začne v komíně hořet

V případě požáru je nutné odstranit veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.

„Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína,“ radí Zaoralová.

Jakub Svoboda, Právo